Cementová sila

Dodáváme cementová sila libovolné velikosti, přičemž nejčastější varianty jsou pro 80 tun a 100 tun materiálu. Sila slouží pro uskladnění cementu, popílku, siliky a jiných materiálů dávkovaných šnekovým dopravníkem do váhy.

Výbava sila zahrnuje dle požadavků zákazníka přetlakové a podtlakové klapky, filtry s vibračním čistícím systémem, sondy naplnění, ventily na uzavření plnicího potrubí a systém čeření materiálu v sile během výroby. Dodáváme také systém tenzometrického měření hmotnosti sil (s přesností asi 1%), který je vhodný pro sledování množství materiálu v silech pro včasné doplnění a přibližnou kontrolu dodávek.