Řídící systémy

Dodáváme decentralizovaný řídící systém propojený s PC, který předčí svojí architekturou klasické řídící systémy typu PLC – PC. Velmi zjednodušuje kabelové trasy a programy, snižuje servisní náklady.

Jsou k dispozici tři druhy řízení: automatické, poloautomatické a ruční. Ruční ovládání betonárny je řešeno dotykovým panelem, který slouží zároveň jako záložní PC v případě výpadku stolního PC.

Řídící systém lze napojovat na ekonomické systémy, laboratoře, technologa, obchodní oddělení, dispečerská pracoviště atd. Obsahuje databáze receptur, vstupních materiálů, zákazníků atd. Tiskne dodací listy, faktury a příjmové doklady a generuje množství statistických údajů, které lze dále upravovat dle přání zákazníků.

Systém lze libovolně rozšiřovat (pracuje na digitální síti CAN bus), lze jím řídit i dvě betonárny najednou. Lze jej napojit na další pracoviště (kotelna, automatické plnění zásobníku kameniva, jednotlivá stanoviště vibrolisů a paneláren, které dávají systému požadavky na vyrobení a dovezení betonu a řídí dopravní vozík, atd.). Na přání dodáváme modul skryté evidence veškeré výroby (tj. i ruční míchání) včetně statistického vyhodnocení.

Systém pracuje pod jakýmkoli operačním systémem MS Windows (XP, Vista, Windows 7) a umožňuje vzdálený přístup a provádění servisních prací nebo programových úprav přes internet v jakémkoli místě na zemi.

Lze dodat i samostatný dispečerský program pro evidenci výroby na starších betonárnách s ručním řízením.