Váhy a transport materiálu

Váhy kameniva dodáváme podle typu betonárny. Může to být vážený koš, samostatná ocelová váha (vyložená otěruvzdorným materiálem a osazená vibrátorem a kolébkovou klapkou) nebo vážený pásový dopravník, kde rozlišujeme 3 způsoby navažování:

  1. Statický vážený pásový dopravník s bočnicemi. Kamenivo je dávkováno na zastavený pásový dopravník.
  2. Dynamický vážený pásový dopravník, který je řízený frekvenčním měničem v obou směrech. Kamenivo je dávkováno v rovnoměrné vrstvě na běžící pásový dopravník. Jednotlivé frakce jsou na pásovém dopravníku umístěny za sebou a proto dopravník nemá bočníce. Velkou výhodou tohoto řešení je velmi vysoká přesnost dávkování (zejména při častém střídání různých požadovaných množstvích) při zachování vysokého výkonu betonárny a nízkých provozních nákladech.
  3. Patentovaná technologie váženého Z pásového dopravníku typu Flexowell s bočními vlnovci a příčkami, který transportuje navažované kamenivo do zásobníku nad míchačku, kde je ihned připraveno k vypuštění do míchačky. Tato technologie umožňuje zvýšit výkon betonárny až o 40 %! Při použití míchačky o objemu 1 m³ betonu na záměs lze dosáhnout výroby až 70 m³ betonu za hodinu. Další významnou výhodou této technologie je skutečnost, že betonárna nemá koš a proto neexistuje žádné riziko poruchy nebo pádu koše.

Váhy cementu, vody a přísad vyrábíme z nerezové oceli v potřebných velikostech a tvarech podle typu betonárny. Do váživosti 700 kg jsou zavěšené na excentricém tenzometru, u větších vah používáme klasické zavěšení na 3 tenzometry.

Pro navažování cementu vyrábíme bezosé šnekové dopravníky. Šnekovnice je kovaná a má tloušťku 12 mm. Dopravník je bezúdržbový, protože nemá žádná mazací místa. Vysoký výkon při malých otáčkách a masivní šnekovnice zajišťují dlouhou životnost celého systému. Vhodný pro dávkování cementu, popílku, siliky, kamenného prachu, atd. Váha cementu je osazena motýlkovou klapkou a vibrátorem pro snazší výsyp materiálu do míchačky.

Dávkování přísad je zajištěno zubovými čerpadly, které mohou být volitelně řízeny frekvenčními měniči pro velmi přesné navažování především velmi malých dávek. Váha je vybavená oplachem čistou vodou, který slouží k vypláchnutí nádoby nebo k naředění přísady. Nerezový kulový kohout vypouští přísadu samospádem do míchačky.