Vlhkoměry a měření konzistence

Vlhkoměry písku

Dodáváme kapacitní a mikrovlnné vlhkoměry, které se instalují v místě navažování písku. Řídící systém podle změřené vlhkosti upravuje velikost dávky, případně množství vody do záměsi. Dodáváme kapacitní a mikrovlnné vlhkoměry.

Vlhkoměry v míchačce

Dodáváme mikrovlnnou sondu, která měří vlhkost záměsi v míchačce, a systém Aquamat, který automaticky dávkuje takové množství vody, aby konzistence záměsi byla stále stejná. Používá se nejvíce u zavlhlých směsí do vibrolisů, v současné době se však tato technologie začíná používat stále více také u transportních betonů.

Měření konzistence

Dodáváme měření výkonu pohonu míchačky, který se mění podle konzistence záměsi. Jednoduché měření vhodné na každou betonárnu s výrobou transportbetonu.