Zimní provoz betonáren

Opláštění

Dodáváme kompletní opláštění betonárny (včetně zásobníku kameniva) ze sendvičových izolačních panelů. Opláštění je nezbytný předpoklad zimního provozu betonárny.

Ohřev kameniva

Nabízíme systém ohřevu zásobníku kameniva pomocí topného agregátu na ohřev vzduchu. Výkonný ventilátor vhání ohřátý vzduch do jednotlivých sekcí zásobníku kameniva. Jako palivo může být použit např. LTO. Toto řešení je dostatečné pro výrobu kvalitního betonu i za velmi nízkých venkovních teplot, protože kamenivo tvoří většinu hmotnosti betonu a z toho důvodu není potřeba ohřívat vodu k výrobě betonu.

Ohřev vody

Nabízíme systém ohřevu vody pomocí kotle na LTO a nádrže na akumulaci teplé vody.